Medarbejdermotivation
og -engagement

Pas godt på din vigtigste ressource!

Du har helt sikkert nogle yderst kompetente og engagerede medarbejdere. For at kunne tiltrække de bedste og ikke mindst holde på dem, er det vigtigt at have fokus på at pleje dem. Konkurrencen om dem er stor og voksende.

Hvordan tiltrækker vi og holder på de bedste medarbejdere i branchen? 

En virksomhed tiltrækker potentielle medarbejdere på sit brand og værdier.  Vær tydelige om, hvad I står for og handler på f.eks. i forhold til FN’s Verdensmål. Hvad kan de være stolte over at blive en del af?

For at fastholde og motivere dygtige medarbejdere, for at styrke sammenholdet & den fælles forståelse,  og ikke mindst for at mindske faren for silodannelse, kan man arbejde med en eller flere af følgende:
  • Plan for grundig on-boarding, så nye medarbejdere føler sig trygge og velkomne.
  • Fokus på selvledende teams
  • Intern forståelse for personlighedsprofiler og samarbejdsmetoder
  • Workshops om formål, vision og mission for virksomheden, for at sikre en fælles retning.
  • Fokus på den enkelte medarbejders kompetencer og triggere. Kan man omfordele nogle opgaver, så flere gør mere af det, der giver den enkelte energi?
  • Turnusordning, hvor medarbejderne arbejder en hel eller en halv dag i en anden afdeling, for at skabe større indsigt og forståelse for hinanden og modvirke siloer.
  • Sociale arrangementer – evt. som en slags bonusordning, hvis pre-definerede mål nås
  • Studietur hos andre virksomheder, som ikke er direkte konkurrenter (evt. som en ”bytteviden”-ordning)
  • Tilbud om relevante kurser, efteruddannelse og investering i engagerede medarbejdere.

Jeg tilbyder: Sammen undersøger vi hvilke tiltag, der vil have størst effekt hos netop dine medarbejdere. Måske har de vidt forskellige ønsker og behov? Med hensyntagen til budget, tid og andre faktorer, planlægger jeg de aktiviteter, vi er blevet enige om og fører dem ud i livet hos jer.   

Varighed: Dette forløb kan gennemføres på 1-3 dage afhængigt af omfanget. 

Min investering: Min første dag i et forløb er gratis. Den bruger jeg på at få indsigt i jeres forretning, kultur og arbejdsgange og lære dig og dine medarbejdere lidt bedre at kende. Denne grundviden er afgørende for at få skruet den helt rigtige løsning sammen, så den passer til netop jer. 

Din investering: fra 15.000,- + moms 

Frugten, du kan høste: Trivsel og engagement hos dine medarbejdere er den vigtigste nøgle til succes.  

Fortæl mig om din sten i skoen over en kop kaffe. Naturligvis helt fortroligt!
Så kvitterer jeg med et par gode input. Ganske gratis og uforpligtende
Scroll to Top